سورپرایز بزرگ امیر علی اکبری برای مردم ایران

23,322

امیر علی اکبری، مبارز قدرتمند کشورمان روز شنبه 14 اردیبهشت 98 در کنفرانسی مطبوعاتی برنامه های آتی خود را اعلام خواهد کرد. به همین بهانه سراغ او رفته ایم تا درباره این کنفرانس مهم خبر بیشتری بگیریم.

مدال
مدال 4.5 هزار دنبال کننده
TURK

TURK

2 هفته پیش
ترک