غار خرمنه سر- حیات وحش ایران

2,180

غار خرمنه سر که مبنای نامگذاری منطقه حفاظت شده خرمنه سر هم می باشد که از زیباترین غارهای ایران است که خفاش هم در درون آن زندگی میکند... آدرس تلویزیون مردمی ایران: www.aparat.com/iranianpopulartv

pixel