شش قانون برای ساده سازی مشکلات کسب و کار

32
سخنران : ایو موریو مشاور کسب و کار، نویسنده و سخنران موضوع سخنرانی چرا میزان بهره وری در کارکنان تا این اندازه پایین و مایوس کننده است و آن ها در محل کار احساس فلاکت و انفعال دارند؟ با وجود تمام برنامه های تشویقی و جشن ها، شرایط به نحوی شده است که کارکنان نه تنها به دنبال غیرفعال بودن هستند بلکه همکاران خود را هم غیر فعال می کنند! parsianfcp.ir
pixel