برای مراقبت از بیماران کرونایی در منزل به چه نکاتی توجه کنیم؟

67
استراحت، مصرف مایعات، قرنطینه خانگی و رعایت بهداشت فردی مهمترین نکات درمان و پیشگیری از انتقال بیماری برای افراد مبتلا و یا مشکوک به کرونا است.
pixel