بیزینس کوچینگ یا مربیگری کسب و کار

33
گروه کلید
گروه کلید 21 دنبال‌ کننده

در روزگار کنونی و با توجه به این که شاهد پیشرفت همه جانبه علم بوده ایم، رشته‌های مختلف علمی بسیار وسیع شده اند و بنابراین فراگیری هرکدام از این رشته ها حالت تخصصی پیدا کرده است. بنابراین نیاز است که در زمینه ای که قرار است دانش و اطلاعات علمی و عملی آن را فراگیریم، فردی را داشته باشیم که در مراحل رشد بخصوص در کسب و کار در کنار ما باشد و اصول کار را به ما آموزش دهد که به این فرد کوچ می گویند. در این ویدئو قصد داریم شما را با بیزینس کوچینگ یا مربیگری کسب و کار آشنا نماییم.(www.ksykg.com/?p=14399)

گروه کلید
گروه کلید 21 دنبال کننده