آیین افتتاحیه كوچه فستیوال دوم

35

آیین افتتاحیه كوچه فستیوال دوم در بندر بوشهر (کافه حاج رئیس)