نقد فیلم های جشنواره سی و هفتم فیلم فجر/

333

نقد فیلم های جشنواره سی و هفتم فیلم فجر. نقد فیلم های: 1- متری شیشُ نیم 2- طلا 3- مدی بدون سایه منتقد: رضا پارسا کیان

kioskehonar
kioskehonar 12 دنبال کننده