فضای مجازی ابزاری برای مقابله با دشمن

965

از جمله‌ کارهایی که مردم می‌توانند انجام دهند، مواجهه و مقابله‌ با شایعه‌سازی دشمن است. جوانها امروز در فضای مجازی فعّالند؛ فضای مجازی می‌تواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان. #شمیم_نرم افزار_دانش#موسسه_فرهنگی _دیجیتالی#فضای_مجازی#ناشر_دیجیتال_برخط

pixel