حجت الاسلام بهشتی - سمت خدا - چرا شیعیان بر خاک سجده می کنند؟

190
حجت الاسلام بهشتی در برنامه سمت خدا میگویید؛ چرا شیعیان بر خاک سجده می کنند؟
نماز رسانه 64 دنبال کننده
pixel