اصطلاح قرص قرمز - Red pill به معنی چیه؟

100

--- مارو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://t.me/zabanshenas_com https://www.instagram.com/zabanshenas_com

زبانشناس
زبانشناس 6 دنبال کننده