ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آموزش انجام آزمون t در اکسل

7,296
در فیلم زیر انجام آزمون t مستقل بین دو سری داده ی تجربی را در اکسل به کمک بسته ی محاسباتی Analysis ToolPak یاد خواهیم گرفت. این بسته ی محاسباتی یکی از افزونه های اکسل است که آنالیز داده های آماری مختلف را انجام می دهد. گروه آموزشی گردوو آموزش تخصص های کاربردی کانال: gerdooedu وبسایت: http://gerdooedu.ir/
pixel