داغترین‌ها: #آپارات کودک

آموزش چارچوب مديريت كيفيت آمارهای رسمی نظام آماری ايران (اصل چهارده)

11
در این ویدئو سرکار خانم مریم حقیری، کارشناس ارزیابی کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران، به توصیف اصل چهاردهم از چارچوب مديريت كيفيت آمارهای رسمی با عنوان «تضمین مناسبت» می‌پردازند.
pixel