اگر خداوند انقدر بخشنده و مهربان است چرا در سوره حج بسیار عذاب کننده می شود؟

405
شبکه جهانی ولایت 2.4 هزار دنبال کننده
pixel