سیلاب در معابر بومهن

46

سیلاب در معابر بومهن هم اکنون با شروع بارش در شرق استان تهران، در معابر و خیابان اصلی شهر بومهن سیلاب تشکیل شد.

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 32 هزار دنبال کننده