هوش تیمی

1,825

هوش تیمی یا هوش تیم وُرک (TQ) به میزان هوشیاری و آمادگی هر فرد برای حضور و یا انجام فعالیت های تیمی، توجه به اعضای تیم و همچنین دغدغه ی منافع تیم اشاره می کند. در این ویدیو نمونه ای درجه یک از TQ را بین کودکان مشاهده می کنیم. (©حق تالیف این ویدیو برای کمیته امداد امام خمینی محفوظ است.) همراه مان باشید: https://telegram.me/OrangeInk