قسمت 55 ؛ سریال « معمای شاه » با زیرنویس انگلیسی

2,477

2349 - «محمد رضا» در طمع قدرت بیشتر ؛ شاه پس از سرکوبی قیام پانزدهم خرداد سال 1342 خوشحال از تحکیم پایه های سلطنت خود هر روز به دنبال خط و نشان کشیدن بیشتر برای مخالفان است. صدور حکم اعدام طیب حاج رضایی نیز یکی از همین برنامه هایی است که رعب و وحشت بیشتری از او در دل مخالفان پدید می آورد. در این قسمت علاوه بر روایت این ماجرا، به روی کار آمدن دولت «حسنعلی منصور» نیز روایت خواهد شد. همچنین در این قسمت به ترور «جان اف کندی» رییس جمهور امریکا نیز اشاره خواهد شد.

زولا با DeaDShoT

farhan24
246 137 هزار بازدید کل

!!! سیزن 11فورتنایت!!!!!!

saiedbook
185 679.8 هزار بازدید کل

شورش در شهر آم برات

Am_Berat
353 723.8 هزار بازدید کل