نطق طوفانی نماینده سبزوار در مخالفت با وزیر پیشهادی صمت

505
جلسه رای اعتماد حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صمت در مجلس
کلاکت 15.9 هزار دنبال کننده
pixel