گزارش تصویری دومین وبینار شورای بین المللی هوگام

6
Hogam 11 دنبال‌ کننده
️کمیته هوگام جمهوری اسلامی ایران تقدیم میکند ((( گزارش تصویری ))) با مشارکت فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسلامی ایران ؛ دومین وبینار شورای بین المللی هوگام برگزار گردید . حامیان دوره " ️شورای بین المللی هوگام Hogam International Council ️فدراسیون جهانی عبور از موانع ورزشی worldobstacle ️انجمن بین المللی تفیسا TAFISA ️انجمن بین المللی سلامت و تناسب اندام IHFA ️فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسلامی ایران ️سازمان ورزشهای تفریحی و رقابتی ️انجمن ورزش در طبیعت هوگام ورزشی ماجراجویانه امدادی با مهارتهای مختلف عبور از موانع در طبیعت بکر (جنگل - دریا _ کوهستان _ کویر) همراه با برگزاری مسابقات چندگانه عبور از چالش های گوناگون می باشد . روابط عمومی و بین الملل هنر ورزشی گذر از موانع هوگام ایران www.hogam.ir @hogam.ir
Hogam 11 دنبال کننده
pixel