پلی پاکت - فصل ۱ قسمت ۲ - قدرت کوچک شدن 2

8,030
شهروز 36.9 هزار دنبال‌ کننده
اعضای خانواده گرانده، ملودی را گروگان می گیرند و از پلی می خواهند که گردنبندش را به آنها تحویل دهد، تا او را آزاد کنند. این در حالی است که...
شهروز 36.9 هزار دنبال کننده
pixel