ایران ای سرای امید - استاد شجریان

53,351

شاعر: هوشنگ ابتهاج آهنگ ساز: محمدرضا لطفی ایــــــران ای ســـــرای امیـــــد بـــر بـامـــت سپیـــده دمــیـــــد* بنگـر كـــزین ره پـــــــر خـــــون خـورشیــدی خجستــــه رسیــد* اگر چـه دلهـا پـر خــون اســـت شكـــوه شــــادی افــزون است* سپیده ی ما گلـگـــون اســــت كه دست دشمن در خون است* ای ایــــران ! غمــت مـرســاد ! شــادی نصیــــب تــــو بـــــاد !* راه ما، راه حق، راه بهروزیست اتحــــاد اتحــاد رمــز پیروزیسـت * // 1 مهر سالروز تولد استاد شجریان مبارک باد

alihanter7991

alihanter7991

4 ماه پیش
عشق است
هنر و موسیقی (آرتیک)
هنر و موسیقی (آرتیک) درووووووووووود