بزرگترین فرش ایران وجهان

120
این فرش در شرکت آلتین فرش تبریز بافته شده است .اندازه این فرش600متر مربع است ابن فرش 6سال شبانه روز بافته شده است
pixel