دامنه مجاز نوسان قیمت سهم در یک روز معاملاتی چقدر است؟

139

قسمتی از کلاس آموزشی دوره عمومی مبانی سرمایه گذاری در بورس در کارگزاری ساوآفرین