آموزشگاه رباتیک آریانا نصر البرز

315
آمادگی تیم های رباتیک DRC جهت حضور در مسابقات FIRA 2020
pixel