برنامه نگاه یک (بیژن نامدار زنگنه)-قسمت اول

683

برنامه نگاه یک که شنبه،دوشنبه و چهارشنبه ساعت 23 از شبکه یک پخش میشه.این قسمت پخش شده روز دوشنبه 4 شهریور 92 با حضور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت میباشد.