دره نوردی در اندرسم (قسمت دوم)

292
www.rezaaskari.com
www.rezaaskari.com 20 دنبال‌ کننده

روستاهای چهار باغ و دلیر و الیت توسط یک جاده خاکی به طول تقریبی ۱۰ کیلومتر به روستای دزدبن در کنار جاده چالوس وکمی مانده به مرزن آباد متصل می باشد.جهت رسیدن به اندرسم دو راه وجود دارد، یکی از طریق جاده کنار گذر تونل کندوان و دیگری از طریق گچسر و روستای آزاد بر

www.rezaaskari.com
www.rezaaskari.com 20 دنبال کننده