فوتبالیست بی نزاکت

189
تبریز امروز: زمانی فوتبال ابزار تحمیق مردم بشمار می رفت ، برای سرپوش گذاردن برای خطاها و استفاده از رانت تیم داری اخبرا مد شده است. قربانعلی فرخزاد علیرغم بی سوادیش جنگ زرگری بر سر تیم فوتبال ماشین سازی انداخته بود تا در سایه تیم داری پوشش لازم برای بردن ثروت عمومی را کسب کند.رفتار زشت یک فوتبالیست با پلیسی که حافظ امنیت همه است در این فیلم دیده می شود.
تبریز امروز 217 دنبال کننده
pixel