گزارش تلویزیونی به مناسبت هجدهمین سال تاسیس رادیو معارف

719

این گزارش به مناسبت هجدهمین سالگرد افتتاح رادیو معارف در تاریخ 14 مرداد از صدا و سیمای مرکز قم پخش شده است. که شامل معرفی اجمالی فعالیتهای این رادیو می باشد.