بیزینس کوچینگ - استاد امیرحسین مظاهری سیف

142
بیزینس کوچ مدرن می خواهد شما به پادشاه شغل و حرفه خود تبدیل شوید و از ثروت، قدرت و لذت آن بهره مند شوید. در کوچ مدرن شما به ابزار مدرنی مجهز می شوید که شغل کنونی خود را به چاه نفت تبدیل کنید و لذت ببرید. برای ثبت نام در دوره «چریک دیجیتال مارکتینگ» با شماره تلفن 02162863000 داخلی 214 تماس بگیرید و یا به وب سایتwww.hamidigital.com/event مراجعه نمایید.
pixel