تنفس مصنوعی توسط شیر دریایی

10,492
اخیرا در آموزش عملیات احیای قلبی ریوی تاکید زیادی بر انجام تنفس مصنوعی بر روی بیمار نمی باشد و بیشترین تاکید بر روی انجام ماساژ قفسه سینه تا رسیدن نیروهای امدادی هست
اورژانس 115 کشور 3.3 هزار دنبال کننده
pixel