دیانا و برادرش بازی در باران

3,615

دیانا و رم سرگرم بازی در باران هستند. رم روروک مخصوص بچه ها را می گذراند و دیانا در دوچرخه سواری می کند. آنها همچنین با اسباب بازی بچه ها بازی می کنند. یک پیاده روی بسیار سرگرم کننده بود و در باران بازی می کرد. INSTAGRAM دیانا

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.5 هزار دنبال کننده