کتاب صوتی: فلسفه خودکشی

330

کتاب صوتی فلسفه خودکشی از کتاب فلسفه جهانی دین تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ============================== علل خودکشی-عصر خودکشی-دوره آخرالزمان-قیامت-عصر ارتباطات-عصر تنهائی و جدائی و طلاق و اعتیاد و غرور-جبر و اختیار-فقر و بدبختی-ورشکستگی-موفقیت-احساس پوچی-محبوبیت-انسانهای باهوش-ماجراجوئی-انتقامجوئی-کبر و غرور-خودپرستی-رشد جنایات-قتل-آرزوی مرگ کسی-هستی روحانی-ترک معشوق-یأس و ناامیدی-نشانه اهل ایمان-کشتن دیگران-