درمان افتادگی شکم(طب اسلامی)

6,028

منبع:velayattv.com -نکته مهم اینه که فکر نکنید با وجود طب سنتی طب جدید بدرد نخوره هر دو شون ضعف ها و نقاط مثبت خودشون رو دارن-درمان افتادگی شکم-شبکه ولایت-طب اسلامی-

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 759 دنبال کننده