موسسه فصل هنر

105
موسسه فرهنگی هنری چند منظوره فصل هنر به شماره ثبت 4479 در اردیبهشت ماه سال 1398 تاسیس گردید. این موسسه با بیشترین تعداد مجوز و موضوع فعالیت یکی از بزرگترین موسسات فرهنگی هنری شمالغرب کشور می باشد و مجهز به استودیو اختصاصی تلویزیونی تصویر و استودیو اختصاصی موسیقی و رادیو می باشد.
pixel