گوینده خانم تیزر تبلیغاتی

565

تیزر پارس وندینگ با گویندگی فرزانه زارعیان ارتباط تلگرام @farzanezareian

ایده اصلی
%92
کارگردان: آزیتا موگویی مدت زمان: یک ساعت و 34 دقیقه
ایده اصلی
pixel