درمان کرونا چیست؟

778
دکتر طبرسی مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: هشتاد درصد موارد کرونا خودبخود و بدون دخالت تیم پزشکی بهبود می یابند .
pixel