تیزر سمینار 2020

702

برگزاری حرفه ای و موفقیت آمیز سمینار مدیریت بازار و سرمایه انسانی با چشم انداز 2020 توسط آژانس تبلیغات اختصاصی | بهروز فروتن | بنیانگذار شرکت صنایع غذایی بهروز - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - مشاور عالی صنایع غذایی کشور | اولین کارآفرین نمونه کشور | اولین قهرمان قهرمانان صنعت کشور | انتشار چندین کتاب | 16 تیر 96 - اصفهان - مرکز همایش های اتاق بازرگانی | www.ekhtesa30.com