سرود انگلیسی _ گروه سرود مکتب النور الاسلامیة

246

جلوه هایی از سرود انگلیسی توسط گروه سرود مکتب النور الاسلامیة در اختتامیه دوره های کوتاه مدت آموزشی مکتب النور الاسلامیه مکان:مسجدجامع نور مشهد زمان:مرداد ماه 1398 جامعة النور الاسلامیة الدولیة