برگزیدگان نخستین دوره جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

410
نخستین دوره جایزه ملی یادگیری الکترونیکی به همت کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی به میزبانی مهرالبرز در 26 آذر ماه 1397 برگزارشد که در سه محور از برگزیدگان و شرکت کنندگان تقدیر شد
pixel