صنعت ساختمان 1: رسانه معماری تا پیام رسان بله!

474

در اولین گفتگوی ایمان برات وکیلی با مهمانان امسال در نمایشگاه صنعت ساختمان مسیح یاراحمدی با سابقه سردبیری فصلنامه همشهری معماری در رابطه با چیستی و نقش رسانه به طور کلی و بالخصوص در حوزه معماری نکاتی را متذکر شد. مسیح یاراحمدی هم اکنون به عنوان سردبیر سایت رویدادهای معماری و مدیر روابط عمومی پیام رسان بله مشغول فعالیت است.

آی بی وی
آی بی وی 59 دنبال کننده