گیر کردن گاو در باکس واکسیناسیون

2,084

گیر کردن گاو در باکس واکسیناسیون شیراز - بیدزرد سفلی - گاوداری حاج اکبر بیات جمعه 9 تیرماه 1396