. با او در این باره هم کلام شده ایم.

160
خبرهای فوری: رونیت اسم تنها تماشاگر کامبوجی حاضر در ورزشگاه آزادی بود. او در طول مدت مسابقه حتی بعد از خوردن ۱۴ گل ، تمام مدت یکصدا تیم ملی کشورش را تشویق می کرد. با او در این باره هم کلام شده ایم.
pixel