برداشت کلزا در پارس آباد مغان گزارش یعقوب شجاعی - علی علایی

197
گزارش آغاز برداشت دانه روغنی کلزا در پارس آباد علی علایی علی اکبر حسنیان برداشت محصول دانه روغنی کلزا در شهرستان مرزی پارس آباد مغان آغاز شد. پیش بینی می شود در سال زراعی جاری در سطح استان اردبیل 20 هزارتن از این محصول تولید شود که 13 هزار تن آن یعنی 65 درصد از کل محصول کلزای استان، در شهرستان پارس آباد برداشت خواهد شد. منطقه پارس آباد مغان بعلت خاک حاصلخیزیش از جمله مناطق مستعد جهان، برای کشت دانه های روغنی از جمله سویا و کلزا است.
شوجی 54 دنبال کننده
pixel