داغترین‌ها: #آپارات کودک

آموزش چارچوب مدیریت كیفیت آمارهای رسمی نظام آماری ایران (اصل پانزده)

11
در این ویدئو سرکار خانم سمانه قادری، رئیس گروه ارزیابی کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران، به توصیف اصل پانزدهم از چارچوب مدیریت كیفیت آمارهای رسمی با عنوان «درستی و قابلیت اطمینان» می پردازند.
pixel