نکات مهم در کوددهی گندم

430
گندم کاران حتما این ویدیو رو ببینن و با عناصر مهم در کوددهی گندم اشنا بشن. تلفن تماس: 01791011159 و 01732120481 سایت کشاورزی آنلاین:www.keshavrzionline.com
کشاورزی آنلاین 1.5 هزار دنبال کننده
pixel