هیلاری کلینتون پیروز مناظره با ترامپ - دوبله

2,139

انتخابات آمریکا در سوال آخر مناظره دوم خلاصه میشه: آیا نقطه مثبت قابل احترامی در همدیگه میبینید؟ کلینتون: ترامپ فرزندان خوبی تربیت میکند ترامپ: کلینتون پشتکار بالایی دارد و شجاع(جنگجو) است

شبکه نظر
شبکه نظر 47 دنبال کننده