سکانس برتر سریال هیولا

1,525

یکی از شقوق ربا در سیستم اقتصادی، سود سپرده های بانکی است ⭕️ اشاره سریال هیولا به ایجاد سیستم بدون ربا کنایه بر این است که هم سود سپرده ها و همچنین سود وام های بانکی هردو جزء فعالیت های ربوی محسوب میگردند که در نتیجه 100درصد فعالیت های بانک ها بر پایه ربا بنا نهاده شده است. ___ ✊نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا