تقویت سیستم بینایی و حرکتی در کودکان

44
یک راه برای هماهنگی سیستم های بینایی و دهلیزی با هم از طریق رفلکس دهلیزی-چشمی است. هنگامی که حرکت سر توسط حسگرهای دهلیزی در گوش داخلی حس می شود ، اطلاعات توسط سیستم عصبی مرکزی پردازش می شوند. سیگنال ها به عضلات چشم ارسال می شوند و باعث می شوند چشمان ما در جهت مخالف حرکت کنند. نتیجه این کار یک تصویر پایدار روی شبکیه است. در ویژن تراپی ، ابتدا تلاش می شود تا در سیستم بینایی تعادل برقرار کرد و سپس شروع به ترکیب کارهای دهلیزی می شود. این کار با حرکت سر ، حرکت بدن ، تعادل ، فیلترها و #منشورها انجام می شود.
pixel