داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

ارزیابان در کانون ارزیابی و توسعه مدیران

155
ارزیابان در کانون ارزیابی و توسعه مدیران ۵وظیفه اصلی دارند. ۱-مشاهده رفتار فرد در تمرینات ۲-ثبت رفتار مشاهده شده ۳-طبقه بندی رفتار مشاهده شده به ابعاد رفتاری مانند دانش،مهارت و استعداد ۴-رتبه بندی شایستگی ها برمبنای شواهد وقرائن ۵-توافق بر روی رتبه بندی های باسایر ارزیابان کانون ارزیابی کیسان keysun-ac.com برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88178275_021 تماس حاصل فرمایید.
pixel