مستند درمان ناراحتی اعصاب، پرکاری تیروئید،کبد چرب، پوکی

2,072

مستند درمان بیماریهای ناراحتی اعصاب، پرکاری تیروئید، کبد چرب، چربی خون و پوکی استخوان با طب اسلامی پس از سالها رنج از این بیماریها و فایده نداشتن داروهای شیمیایی روزی 20 قرص گرانقیمت بی فایده