چطور پاییز شادی داشته باشیم؟

73

پاییز کلا برا خیلیا خاصیت افسرده کننده داره. دلیلش نور کم و هوای سرد و روزای کوتاه و حس به پایان رسیدن و غیره میتونه باشه. اما بهرحال میشه که تو پاییز افسرده نشد، و خیلی بیشتر از هر فصل دیگه‌ای ازش لذت برد! چطور؟ توضیحات مربوط به هر بند رو تو سایت هزارسرو بخونین و شروع کنین به استفاده کردن ازشون! :-) https://HezarSarv.com

هزارسرو
هزارسرو 3 دنبال کننده